top of page
Unigons One Group Shot.png

1% ĐỘC NHẤT - Unigons One

Edison từng nói rằng thiên tài là 1% cảm hứng và 99% là nổ lực. Trong thế giới tiếp thị và sáng tạo, 99% ý tưởng là lặp lại. Với Unigons One, chúng tôi chỉ theo đuổi 1% khác biệt phi thường kia. Chính 1% khác biệt duy nhất này mà chúng tôi khởi tạo ra giải pháp hiệu quả nhất và giá trị phi thường nhất cho khách hàng của mình. Đây là cách chúng tôi hoạt động, là lời hứa thương hiệu, sứ mệnh sống của chúng tôi là 1% độc nhất đó.

Taobao Festival - The Arrival

Taobao Festival - The Arrival

Phát video

Client: TMall (China)
Project: Promotional Campaign 
Scope of Work: Key Visual, Original IP Character Development, Brand Communication